Store byggeplaner i Studentsamskibnaden

Store byggeplaner i Studentsamskibnaden

FOTO: Studentsamskibnaden

Drømmer om nytt studenthus på p-plassen ved Høgskolen0