Spenstige ideer om fornybar energi

Spenstige ideer om fornybar energi

Vinnerlaget fra Stangnes videregående skole : Henning Pettersen, Håkon Pettersen, Kamilla Ronesen, Martin Torbergsen og Johannes Sande FOTO: Knut Ivar Mikalsen

Gründercamp på høgskolen: Elever fra Stangnes og Heggen videregående skoler i Harstad konkurrerte om å finne beste løsning innen fornybar energi for framtida.0