Sonderer bunnterrenget

Sonderer bunnterrenget

TAR PRØVER: Til venstre i bilder ses båten som nå ligger i havnebassenget. Fra den tas det prøver som kan avgjøre framtida til utfyllingsplanene til Harstad Havn. FOTO: Hanne Gideonsen

Harstad Havn er i gang med å teste grunnen i havnebassenget. Skal planene om utfylling gå som de ønsker, må grunnen være stabil nok.0