Snart klar for å kaste farger over byen

Snart klar for å kaste farger over byen

FARGEMONTØRER: Fra venstre: Jan Santocono, Rudi André Brevik og Trond Daniel Kastnes i arbeid oppe ved og i TV-tårnet. Som man ser, det ble også gitt en liten fargetest for Hålogaland avis sine lesere. FOTO: Inge Bjørn Hansen

TV-tårnet i vinden0