Renten i Norge har aldri vært lavere

Renten i Norge har aldri vært lavere

Sentralbanksjef Øystein Olsen får låne penger til særdeles gunstige vilkår FOTO: Nancy Bundt

Aldri har penger vært billigere.0