Planlegging av Karrieredagen 2015

Planlegging av Karrieredagen 2015

Fra karrieredagen 2014 FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

-Interessen fra næringslivet og offentlige arbeidsgivere for Karrieredagen har vært bra de siste årene. Nå håper vi på enda bedre deltakelse - også fra studentene.0