Mellom elleve og ni milliarder kr. skal gjøre E6 kortere og sikrere

11 timers omkjøring via Sverige kan bli historie. Strekninger i Sørfold skal karftig utbedres.0