Lykke på jobben? Går det an?

Lykke på jobben? Går det an?

Lisa Vivoll Straume

Lykkeforsker Lisa Vivoll Straume, selvfølgelig fra Harstad, kommer til Harstadkonferansen0