"Tidsskjema" for første møte med nissen

Arkiv fra nissemøtet 2011 FOTO: Inge Bjørn Hansen

Slik blir det på torvet i Harstad fredag0