Inviterer til møte om Harstadpakken

Nytt trafikksystem på Seljestad ut på høring0