Ingen veterinærvakt fra nyttår

Ingen veterinærvakt fra nyttår

 

Skarpe reaksjoner på budsjettkutt i kommunene.0