- Ikke farvel – men velkommen tilbake

- Ikke farvel – men velkommen tilbake

Rektor Bodil Olsvik: - Ikke farvel, men velkommen tilbake FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

- Jeg vil ikke si "farvel". I stedet ønsker jeg dere velkommen tilbake til masterutdanning eller etter- og videreutdanning – eller kanskje som kollega, sa rektor bl.a. i sin tale for avgangsstudentene.0