Hentet 40 kilo gull fra Troms i fjor. Verdi 12 millioner kroner

I fjor kjøpte GullAdam 7,1 kilo rent gull til en verdi av 2,2 millioner kroner fra harstadværingene. Nå kommer “Adam” tilbake etter mer.



0