Hålogaland Kraft bytter bankforbindelse

Hålogaland Kraft bytter bankforbindelse

Fornøyd ledergruppe. (f.v.) Adm dir Rolf Inge Roth, styreleder Helge Aune og økonomisjef Bjørn Erik Olsen. FOTO: Knut Ivar Mikalsen

Nordea har sikret seg en 3+1-årig avtale etter en offentlig anbudsrunde.0