Grønn fjord gir laksedød

Grønn fjord gir laksedød

 

Høy havtemperatur og grønnalger kan være årsaken til at nesten en million laks døde i merder i Kvalsund i Finnmark0