Fjernvarme til meieriet i Harstad

Fjernvarme til meieriet i Harstad

VARMER MEIERIET: Dypt nede i meieriets kjeller kommer fjernvarmerørene inn med varmt vann til varmeveksleren. Meierisjef Clement Roaldstveit i forgrunnen. Bak står teknisk koordinator Frode Johnsen (tv) og vedlikeholdsleder Vegar Aspen. FOTO: TINE

Pressemelding: TINE Meieriet Harstad kobles i høst på fjernvarmeanlegget Statkraft Varme A/S etablert i byen. Statkraft Varme A/S har lagt rørene helt inn i meierikjelleren og i tillegg etablert varmeveksleren som kobles til meieriets varmesentral.0