– Dette må stoppes!

– Dette må stoppes!

IDYLL: Her like nord for brua mellom Krøttøy og Meløyvær planlegges en lokalitet for levendefanget torsk med tilhørende merdeanlegg. FOTO: Liv Karin Edvardsen

Her blir det kamp mot oppdrettsanlegg!0