Den 15.Harstadkonferanse er i gang

Den 15.Harstadkonferanse er i gang

Stinn brakke : 345 deltakere har funnet sine plasser FOTO: Knut Ivar Mikalsen

Dette er dagen hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap til å skape nye ideer, tenke nye tanker for deg selv og din bedrift. Harstadkonferansen har også i år klart å hente spennende og kunnskapsrike forelesere som inspirerer og provoserer.0