Bjarkøy-forbindelsenes første steg

Bjarkøy-forbindelsenes første steg

GRAVER: Fire gravemaskiner i gang med å fjerne topp-masser langs traséen inn mot tunnelpåhugget. FOTO: Foto: Rolf Stellander i Statens vegvesen

– Vi vil også inviterer til et folkemøte om fremdriften0