Åpnet

Åpnet

I RUTE : Arbeidet med å få lagt ned fjernvarmerør ved DNB i sentrum av Harstad, har pågått hele pinsen. Veien åpnes muligens allerede i løpet av mandag kveld, men senest tirsdag morgen 06.00. Altså i henhold til planen. FOTO: Knut Ivar Mikalsen

Sjøgata ved DNB åpnet igjen mandag kveld.0