I det store perspektivet

I det store perspektivet

INNBLIKK: Øystein Dørum ga næringslivet et innblikk i dagens økonomi. FOTO: Gøran Gimsøy

Næringslivet fikk et innblikk i verdensøkonomien.0