Skoler, barnehager, sykehjem, kommunale veier og sentrumsplan.

Skoler, barnehager, sykehjem, kommunale veier og sentrumsplan.

 

Høyre i Harstad vil bruke fellesskapets penger på fellesskapet, ikke Gammelbrygga.0