Ønsker å skilte minner, selv om de er fjernet

Ønsker å skilte minner, selv om de er fjernet

 

Rødt i Skånland med merknader til Hålogalandsveien.0