– Uheldig å omdisponere ambulanser fra distriktet til bruk i Tromsø

– Uheldig å omdisponere ambulanser fra distriktet til bruk i Tromsø

Illustrasjon

UNN-direktøren ber om snarlig avklaring0