– Ingen videregående skoler skal legges ned

Prestbakmo med garanti for at han står på kravene.0