Fylkestinget sier NEI til reservasjonsrett

Fylkestinget sier NEI til reservasjonsrett

Fylkesordfører Knut Werner Hansen. Foto: Troms Fylke

– Hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst0