Ensidig økonomifokus, ikke helhetlig tenkning

Ensidig økonomifokus, ikke helhetlig tenkning

Leder av Harstad Venstre Maria Serafia Flellstad

Også Venstre har sendt brev til fylkesrådene0