Gledelig med vintersyklister..men HUSK, bruk riktige lys!

Gledelig med vintersyklister..men HUSK, bruk riktige lys!

Husk riktige og klare lys på sykkelen i vintermørket

Et leserbrev med en påminnelse0