Midtre Hålogaland – nytt kraftsenter i Nord-Norge

Midtre Hålogaland – nytt kraftsenter i Nord-Norge

 

Helge Eriksen om kunstige fylkesgrenser og viktigheten av robuste kommuner.0