Mener uføre må lide pga. svak lønnsvekst.

Mener uføre må lide pga. svak lønnsvekst.

Styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, John Berg-Jensen. FOTO: FFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon reagerer sterkt.0