- La det norske samfunnet få innblikk i den samiske språkhverdagen

- La det norske samfunnet få innblikk i den samiske språkhverdagen

Lars Filip Paulsen, sametingsråd FOTO: Sametinget

KRONIKK: Sametingsråd Lars Filip Paulsen oppfordrer alle som bryr seg om de samiske språkene om å la sin stemme bli hørt overfor regjeringen før høringsfristen er ute.0