Kirken skilles fra staten – ikke folket

Kirken skilles fra staten – ikke folket

Engenes

Videreføres som folkekirke.0