Har du "bare" fagbrev?

Har du

 

Norge trenger flere ungdom som tar yrkesfag.0