Gud skrev ikke Konsesjonsloven!

Gud skrev ikke Konsesjonsloven!

 

Kronikk av Gaute Nøkleholm, NORSKOG



0