Flyktninger - problem eller ressurs?

LESERBREV: Frode Bygdnes mener erfaringene viser at vi i det lange løp kan tjene på flytningene som kommer ti landsdelen.0