Skal kunsten speile både fortid og fremtid?

Skal kunsten speile både fortid og fremtid?

Innvandrermonumentet i Vadsø FOTO: Inge Bjørn Hansen

Hva symboliserer Harstad før og nå?0