Portoen på aviser øker. Siste spiker for noen?

Portoen på aviser øker. Siste spiker for noen?

Nå øker portoen igjen på aviser.En farlig utvikling.

Kommentar med en utfordring til lokalavislesere.0