Katta i sekken-kjøpene

Katta i sekken-kjøpene

Bilder: Gammelbrygga og det ”flotte” Jugendhuset i Strandgata er gode eksempler på at noen har kjøpt katta i sekken.

Den femte Harstadmakt0