Nykommer med unikt uttrykk til Márkomeannu.

Nykommer med unikt uttrykk til Márkomeannu.

Kalle Urheim, fra Divtasvuodna/Tysfjord til Márkomeannu. FOTO: Pressefoto

Serveritør lyden av fjord og fjell0