HIH må underlegges Tromsø

HIH må underlegges Tromsø

FOTO: Høgskolen i Harstad

Regionrådet har konkludert0