Neste års unge kunstnere utpekt

Neste års unge kunstnere utpekt

Mari Dahl Sæther(29) og Maja Clementsen Hansen (33) fra henholdsvis Kirkenes og København, og av Magnus Breivik Løvseth (22) fra Fauske og Martin Bremnes (22)fra Harstad/Kristiansand
er mottakere av det ene Ungkunststipendet. FOTO: FINN

Får stipend fra Festspillene.0