Holder alle dørene åpne

Holder alle dørene åpne

 

Årets Márkomeannu har fulgt et annerledes format enn tidligere år, men det er ennå uvisst om endringen har kommet for å bli.0