Gatekunst i havna

Gatekunst i havna

KAIKUNST: Georg Schwer (t.v.) og Petter Brattland ser for seg resultatet, men har en del svartmaling igjen før de kan begynne på den artige delen av jobben. FOTO: Hanne Gideonsen

Hurtigruteturistene fremover kan vente seg en dekorativ velkomst til Harstad. På veggen til det gamle kull- og saltlageret blir det graffiti. Mye graffiti.



0