Dametid på Bethel

Dametid på Bethel

FOTO: FOTO: Hanne Gideonsen

Røde sko og vakker sang var lokkemiddel nok for å fylle Bethel i Harstad.0