Vi er latest i landet!

Vi er latest i landet!

FOTO: Johnny Vaet Nordskog.

Tromsinger og Finnmarkinger prioriterer andre ting enn å trimme.0