Tekstforklaring med innlagt vits.

Tekstforklaring med innlagt vits.

Ibestadpresten Bodil Lilliegaard FOTO: Privat

Pinsehilsen på dansk fra Ibestadpresten0