500 nye arbeidsplasser i nord

500 nye arbeidsplasser i nord

 

Og Harstad fikk Johan Castberg-prosjektet0