24 anmeldelser. 106 fikk bruksforbud!

24 anmeldelser. 106 fikk bruksforbud!

- Vi er veldig fornøyd med resultatene fra kontrollene, sier Helle Torill Sandvik, leder for Utekontrollen i Trafikant og kjøretøyavdelinga i Region nord. FOTO: Statens Vegvesen

Statens Vegvesen fornøyd etter storkontroll.0