Ledigheten fortsetter å avta i Troms

Ledigheten fortsetter å avta i Troms

 

For bygg og anleggsarbeidere har ledigheten sunket med hele 23 prosent0