Høytidelig prostigudstjeneste

Høytidelig prostigudstjeneste

Fra venstre: Diakon Liv Oddrun Sæther, Biskop Per Oskar Kjølaas, fungerende Prost Odd Willy Johansen, Sokneprest Arne Håkonseth og korsbærer Krystian Roykiewicz. FOTO: Martin Normann Svendsen

Tretten menigheter samlet i Kvæfjord0